Kurnik
gry online | turnieje 13110 graczy

66-sznap - zasady gry

Gra dla dwóch graczy z użyciem małej talii (od 9. do asa).

W każdym rozdaniu jeden z graczy jest rozdającym karty. W pierwszym jest nim losowo wybrany gracz, a w każdym następnym -- przeciwnik gracza ostatnio rozdającego.

ROZGRYWKA

Każdy z graczy otrzymuje po 6 kart; jedna z nierozdanych zostaje odkryta i wyznacza kolor atutowy w danym rozdaniu (patrz niżej), a pozostałe są umieszczane obok i tworzą stos zakrytych.

Jako pierwszy kartę wykłada przeciwnik rozdającego. Wykłada dowolną kartę, po czym ruch wykonuje jego przeciwnik, również wykładając dowolną kartę.

W pierwszej z dwóch części rozgrywki nie ma konieczności dokładania kart do koloru, ani obowiązku przebijania. Dwie karty wyłożone po jednej przez każdego z graczy to tzw. lewa; bierze ją ten, kto wyłożył starszą kartę w kolorze wyjścia (kolor pierwszej z wyłożonych kart), przy czym jeśli drugi gracz dołożył kartę w kolorze atutowym do karty w innym kolorze, to bierze lewę niezależnie od tego, jaka to karta. Starszeństwo kart w kolejności od najmłodszej do najstarszej przedstawia się następująco: 9, walet, dama, król, 10, as.

Po wzięciu lewy gracze pobierają po jednej karcie, uzupełniając karty na ręce do 6. Jako pierwszy kartę pobiera ten, kto wziął lewę; karty pobierane są ze stosu zakrytego, chyba że się wyczerpią, wtedy pobierana jest karta, która wyznaczała kolor atutowy. Ta karta może jednak zostać wcześniej wymieniona na najsłabszą kartę w kolorze atutowym (dziewiątkę); gracz, który ją posiada na ręku, może dokonać wymiany po wzięciu dowolnej lewy, a przed wyjściem do kolejnej.

Druga część rozgrywki następuje w momencie, kiedy zostaną pobrane wszystkie nierozdane karty lub jeden z graczy "zamknie" stos nierozdanych (w grze na żywo odbywa się to przez odwrócenie karty wyznaczającej kolor atutowy i ułożenie jej w poprzek na stosie zakrytym). Gracz może zamknąć stos, tylko kiedy jest jego kolej wyłożenia pierwszej karty do lewy.

W drugiej części rozgrywki ulegają zmianie zasady dokładania kart do lew -- pojawia się obowiązek dokładania do koloru i przebijania, o ile to możliwe. I tak, jeśli pierwszy gracz wyłoży kartę w kolorze innym niż atutowy, przeciwnik musi wyłożyć starszą kartę w tym samym kolorze, chyba że nie ma, wtedy wykłada młodszą (w tym kolorze), chyba że i takiej nie ma, wtedy dokłada dowolną atutową; jeśli nie ma atutowej, może wyłożyć dowolną kartę w dowolnym kolorze. Jeśli natomiast jako pierwsza zostanie wyłożona karta w kolorze atutowym, przeciwnik musi wyłożyć starszą atutową, chyba że nie ma takiej, wtedy wykłada młodszą w tym kolorze, a jeśli nie ma i takiej, to wtedy zupełnie dowolną.

PUNKTACJA

Za karty wchodzące w skład branych lew gracze otrzymują punkty; liczba uzyskiwanych punktów za poszczególne karty wygląda następująco: 9 -- 0 pkt., walet -- 2 pkt., dama -- 3 pkt., król -- 4 pkt., 10 -- 10 pkt., as -- 11 pkt.

Punkty otrzymuje się również za meldunki, którymi są pary dama-król w tym samym kolorze. Meldunki można jednak zgłaszać tylko w pierwszej części rozgrywki (kiedy stos nierozdanych kart nie jest jeszcze wyczerpany ani zamknięty) i odbywa się przez wyłożenie damy lub króla jako pierwszej karty do lewy. Za meldunek w kolorze atutowym otrzymuje się 40 pkt., a za zwykły 20., przy czym punkty przyznawane są dopiero po wzięciu przez gracza jakiejś kolejnej lewy (może być ta, w której melduje lub dowolna po niej). Jeśli gracz po zgłoszeniu meldunku nie weźmie do końca rozdania żadnej lewy, to nie otrzymuje za niego żadnych punktów.

Jeśli któryś z graczy zamknie stos, to jego zadaniem jest uzyskanie w rozdaniu 66 punktów. Za ich zdobycie otrzymuje punkty za rozdanie (nie należy ich mylić z punktami za wzięte lewy i meldunki), których liczba zależy od liczby punktów zdobytych przez przeciwnika w następujący sposób: 1 pkt., jeśli przeciwnik zdobył 33 pkt. lub więcej; 2 pkt., jeśli mniej niż 33, ale więcej niż 0.; 3 pkt., jeśli 0. Jeśli gracz, który zamknął stos, zdobędzie w lewach i meldunkach mniej niż 66 pkt., to jego przeciwnik otrzymuje 2 pkt. za rozdanie, a jeśli nie wziął żadnej lewy, to nawet 3 pkt.

W sytuacji, kiedy żaden z graczy nie zamknie stosu i rozgrywka trwa do wyłożenia wszystkich kart, wzięcie ostatniej lewy premiowane jest 10 pkt., a punkty za rozdanie otrzymuje ten z nich, który zdobył w nim więcej punktów (za lewy, meldunki i premie); jeśli uzyskali jednakową liczbę, nikt nie otrzymuje punktów za rozdanie.

Rozdanie nie musi trwać do ostatniej lewy; gracz, na którego przypada kolej wyłożenia pierwszej karty do lewy, może "zadeklarować 66", jeśli sądzi, że zdobył już co najmniej 66 punktów (nie dotyczy to jednak przeciwnika gracza zamykającego, bo zamknięcie stosu jest w pewnym sensie zobowiązaniem zdobycia 66 do końca rozdania przez zamykającego). Po zadeklarowaniu 66 gracz otrzymuje odpowiednią liczbę punktów za rozdanie, jeśli rzeczywiście zdobył 66 pkt., a jeśli nie zdobył, to punkty otrzymuje jego przeciwnik (2 lub 3, jak wyżej). Istnieje też możliwość zadeklarowania "66 po meldunku"; gracz otrzymuje wtedy punkty za meldunek od razu po wyłożeniu karty meldunkowej, nie po wzięciu lewy (tzw. meldunek niebity), następuje zakończenie rozgrywki, a gracze otrzymują punkty za rozdanie jak w przypadku zwykłej deklaracji.

ZAKOŃCZENIE

Kolejne rozdania rozgrywane są do momentu, kiedy któryś z graczy zdobędzie w sumie 7 lub więcej pkt. za rozdania -- zostaje wtedy zwycięzcą.

ODMIANY

Jedna z odmian gry 66, szczególnie popularna w Austrii, nosi nazwę "schnapsen" i różni się od 66 jedynie tym, że gra się kartami od waleta do asa (bez 9) i rozdaje po 5 kart, nie 6.

66-sznap - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc