Kurnik
gry online | turnieje 17657 graczy

euker - zasady gry

Gra dla 4 osób, które dzielą się na dwie pary.

W grze biorą udział 24 karty, od 9 do asa.

W każdym rozdaniu jeden z graczy jest rozdającym karty. W pierwszym - losowo wybrany; w następnych - kolejna osoba po lewej stronie rozdającego.

ROZGRYWKA

Każdy z graczy otrzymuje po 5 kart, a pierwsza z pozostałych czterech nierozdanych zostaje odkryta.

Rozpoczynając od gracza siedzącego po lewej stronie rozdającego, kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara każdy ma możliwość zaakceptowania koloru odkrytej karty jako atutowego lub odrzucenia go. Jeśli któryś z graczy zaakceptuje, rozdający pobiera odkrytą kartę i odkłada jedną na bok, nie ujawniając jej.

Jeśli nikt nie zaakceptuje koloru na atut (wszyscy spasują), w jednakowej kolejności gracze mają następnie możliwość wyboru koloru atutowego z pozostałych trzech kolorów. Ostatni gracz nie ma możliwości spasowania i musi wybrać kolor, jeśli poprzedni gracze spasowali. Istnieje odmiana gry, w której ostatni gracz ma możliwość spasowania - wtedy rozdanie zostaje anulowane i następuje kolejne).

Po akceptacji lub wyborze koloru atutowego gracz, który tego dokonał, ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce grać sam, czy wspólnie z partnerem. Jeśli zdecyduje się na grę samemu, karty partnera są odkładane na bok i nie bierze on udziału we właściwej rozgrywce. Pozostali gracze również mają taką możliwość gry indywidualnie.

Po decyzji o grze indywidualnej bądź zespołowej następuje właściwa rozgrywka. Jako pierwszy kartę wykłada gracz siedzący po lewej stronie rozdającego; po nim czynią to kolejno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pozostali gracze. Istnieje obowiązek dorzucania kart do koloru; jeśli ktoś nie ma kart w kolorze wyjścia, może dorzucać w dowolnym.

Komplet czterech wyłożonych kart, po jednej od każdego gracza, to tzw. lewa. Bierze ją gracz, który wyłoży najstarszą kartę w kolorze atutowym, a jeśli nikt nie zagra atutem, to najstarszą w kolorze wyjścia.

Najstarszą kartą w kolorze atutowym jest walet w tymże kolorze, a po nim walet w kolorze, którego barwa jest taka sama co barwa koloru atutowego (tj. czerwona lub czarna; np. jeśli atutem jest kier, to walet kier jest najstarszą kartą atutową, a walet karo drugą w kolejności); po waletach są: as, król, dama, 10 i 9. W kolorze nieatutowym kolejność od najstarszej do najmłodszej wygląda tak, jak w innych grach karcianych, tj. as, król, dama, walet, 10, 9. UWAGA: przy dorzucaniu do koloru drugi co do starszeństwa walet atutowy traktuje się tak, jak gdyby był w kolorze atutowym!

PUNKTACJA

Para X, której gracz zaakceptował lub wybrał kolor atutowy, ma obowiązek wzięcia w rozdaniu co najmniej 3 lew. Jeśli tego dokona, otrzymuje 1 pkt. za wzięcie 3-4 lew, a 2 pkt. za wzięcie wszystkich 5. Jeśli nie zdoła wziąć wymaganej liczby 3 lew, przeciwnicy otrzymują 2 pkt.

Jeśli któryś z graczy pary X gra sam, za wzięcie wszystkich lew dostaje się 4 pkt., nie 2. Podobnie jeśli ktoś z pary przeciwnej zagra sam i weźmie wszystkie lewy; para zyskuje wtedy 4 pkt.

Koniec gry następuje w momencie uzyskania 10 pkt. lub więcej przez którąś z par -- ta para wygrywa.

Euker - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc