Kurnik
gry online | turnieje 11990 graczy

kanasta - zasady gry

Gra dla 2 lub 4 osób (poniższe zasady dotyczą wersji dla 2 osób; różnice 4-osobowej odmiany gry znajdują się na końcu).

W grze wykorzystuje się dwie pełne talie kart (od 2 do asa plus dwa jokery).

Rozgrywka

Każdy z graczy otrzymuje po 15 kart; pozostałe karty umieszczane są na stole i tworzą tzw. STOS ZAKRYTY. Pierwsza z kart tego stosu jest odsłaniana i rozpoczyna drugi stos, STOS ODKRYTY.

Zadaniem graczy jest wykładanie swoich kart na stół w tzw. MELDUNKI, za które po zakończeniu rozdania otrzymują punkty. Meldunek to 3 lub więcej kart tej samej wartości (np. 3 asy, 5 dam itp.). Dwójki oraz jokery to tzw. DZIKIE KARTY, które można wykorzystywać w meldunkach za dowolną inną kartę (np. dwa walety i dwójka). Meldunek musi jednak zawierać co najmniej dwie tzw. NATURALNE KARTY nie więcej dzikich kart niż 3, ani też nie więcej dzikich niż naturalnych (meldunki składające się tylko z dwójek lub jokerów są zatem niedopuszczalne).

Meldunek zawierający 7 lub więcej kart to tzw. KANASTA, za którą po zakończeniu rozdania otrzymuje się dodatkową premię. Kanasta nie zawierająca dzikich kart (tzw. naturalna, czerwona) jest warta więcej niż kanasta z dzikimi (tzw. nienaturalna, czarna).

Zaczynając od przeciwnika gracza rozdającego karty uczestnicy gry wykonują na zmianę ruchy, z których każdy polega na pobraniu kart z jednego ze stosów, ewentualnym wyłożeniu nowych meldunków i/lub dołożeniu kart do już wyłożonych, a następnie odłożeniu jednej z kart na stos odkryty.

Pobranie kart może nastąpić na dwa sposoby. Gracz ma do wyboru: pobranie dwóch kart ze stosu zakrytego lub pobranie całego stosu odkrytego z jednoczesnym wykorzystaniem jego wierzchniej karty bądź do jednego z własnych już istniejących meldunków, bądź do utworzenia nowego z co najmniej dwoma kartami z ręki.

Pobieranie stosu odkrytego może być jednak NIEDOZWOLONE, jeśli na jego wierzchu leży dzika karta lub CZARNA TRÓJKA (karty mogą występować w dwóch kolorach: czerwonym i czarnym), lub OGRANICZONE -- wtedy do jego wykonania konieczne jest posiadanie co najmniej dwóch naturalnych kart o takiej wartości jak wierzchnia karta stosu.

Pobieranie jest ograniczone w jednym z trzech przypadków: 1. gracz nie ma jeszcze na stole żadnego meldunku; 2. w stosie odkrytym znajduje się dzika karta (dzikie karty są układane na stosie w poprzek, aby po odłożeniu kolejnych było je widać); 3. na stosie znajduje się czerwona trójka (ten przypadek może wystąpić tylko po rozdaniu kart, gdyż czerwone trójki nie mogą być odkładane na stos -- patrz niżej).

Jeśli gracz nie ma jeszcze żadnego meldunku, to suma wartości punktowych kart składających się na pierwszy meldunek (lub meldunki, gdyż za jednym razem można ich wykładać kilka) musi przekraczać pewne ustalone minimum, które zależy od liczby punktów uzyskanych w poprzednich rozdaniach w sposób następujący:

minimumsuma punktów
15mniej niż 0
500-1495
901500-2995
1203000 i więcej

Wartości punktowe poszczególnych kart są następujące: joker -- 50 pkt., as i 2 -- 20 pkt., król, dama, walet, 10, 9 i 8 -- 10 pkt., 7, 6, 5, 4 i 3 -- 5 pkt.

Udział trójek w grze jest dosyć nietypowy i różny w zależności od ich koloru. Jeśli gracz wyciągnie czerwoną trójkę ze stosu zakrytego, to automatycznie odkłada ją na bok (obok swoich meldunków) i pobiera kartę zastępczą, a jeśli pobierze czerwoną trójkę ze stosu odkrytego, to jedynie odkłada na bok, bez pobierania karty zastępczej (taka trójka może się znaleźć na stosie odkrytym tylko w przypadku, kiedy zostanie wylosowana jako pierwsza karta tego stosu). Po zakończeniu rozdania za czerwone trójki otrzymuje się premie (patrz niżej). Z kolei czarne trójki mogą być meldowane tylko jako ostatni meldunek i bez dzikich kart, przez co jeśli stanowią wierzchnią kartę stosu odkrytego, to niemożliwe jest jego pobranie (gdyż wierzchnia karta musi być od razu wyłożona do nowego lub istniejącego meldunku), chyba że do ostatniego meldunku.

Koniec rozdania następuje w sytuacji, kiedy któryś z graczy pozbędzie się wszystkich swoich kart (bądź meldując wszystkie, bądź meldując wszystkie poza jedną, którą odłoży na stos odkryty) lub ostatnia karta pobrana ze stosu zakrytego okaże się być czerwoną trójką (nie ma wtedy możliwości pobrania karty zastępczej, dlatego następuje koniec). Nie można jednak pozbywać się wszystkich kart, jeśli po ich pozbyciu nie będzie się miało co najmniej dwóch kanast. Pozbycie się kart bez spełnienia tego warunku skutkuje automatycznie porażką całej gry.

Punktacja

Po zakończeniu rozdania gracze otrzymują dodatnie punkty za karty wyłożone do meldunków (w postaci sumy wartości punktowych poszczególnych kart), oraz ujemne za karty pozostałe na ręku. Otrzymują też dodatkowe punkty za następujące premie:

rodzaj premiipunkty
za wyłożenie wszystkich kart za jednym razem200
za wyłożenie wszystkich kart nie za jednym razem100
za każdą naturalną kanastę500
za każdą mieszaną kanastę300
za każdą czerwoną trójkę (*)100
za posiadanie czterech trójek (*)400

(*) premie za czerwone trójki przysługują, tylko jeśli gracz ma wyłożony co najmniej jeden meldunek; jeśli nie ma żadnego, to premia liczy się na minus.

Zakończenie

Koniec gry następuje w momencie uzyskania przez któregoś z graczy co najmniej 5000 pkt; grę wygrywa wtedy ten gracz, który ma ich więcej, a jeśli mają jednakową liczbę, to następuje remis.

Odmiany

Istnieje odmiana gry, w której do wyłożenia wszystkich kart wymagane jest posiadanie tylko jednej kanasty, nie dwóch.

Możliwe jest też granie parami. Gracze siedzący na przeciwko siebie stanowią wtedy jedną parę i posiadają wspólne meldunki (mogą dokładać karty do meldunków wyłożonych przez siebie lub partnera). W tej odmianie rozdaje się też po 11 kart, nie 15, i zwykle gra z wymogiem posiadania tylko jednej kanasty do zakończenia.

Istnieje też taka odmiana gry parami, w której po pobraniu karty można zapytać partnera, czy się wykładać; odpowiedź jest wiążąca, tzn. pytający podejmuje wtedy taką decyzję, jaką zasugerował partner. Gracze przed rozpoczęciem gry powinni sami ustalić, czy dopuszczają takie zapytania.

Kanasta - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc