Kurnik
gry online | turnieje 16774 graczy

kierki amerykańskie - zasady gry

Gra dla 4 osób z użyciem pełnej talii (od 2 do asa).

Karty są rozdzielane po równo między wszystkich graczy, po czym każdy wybiera trzy ze swoich kart. Wybrane karty zostają następnie przekazane przeciwnikowi. W pierwszym rozdaniu jest nim gracz siedzący po lewej stronie, w drugim po prawej stronie, a w trzecim -- na przeciw osoby, która przekazuje karty. W czwartym rozdaniu karty nie są przekazywane, a w następnych kolejka startuje od początku, tzn. w piątym karty przekazuje się dla gracza po lewej, w szóstym -- po prawej itd.

Jako pierwsza wykładana jest 2 trefl, następnie karty dokładają kolejno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pozostali gracze. Komplet czterech kart, wyłożonych kolejno po jednej przez każdego z graczy, to lewa. Gracz, który wyłoży najstarszą kartę w kolorze karty wyjściowej, bierze lewę i wychodzi jako pierwszy do następnej. Starszeństwo kart w kolejności od najmłodszej do najstarszej przedstawia się następująco: 2, 3, 4, ..., 9, 10, walet, dama, król, as.

Celem gry jest unikanie brania lew zawierających kiery i damę pik.

W grze istnieje obowiązek dokładania kart do koloru. Jeśli gracz nie ma kart w wymaganym kolorze, może rzucać w dowolnym. Wyjątek stanowi pierwsza lewa, w której nie można dokładać kierów ani damy pik (chyba że są to jedyne posiadane karty, wtedy można).

Ponadto istnieje zakaz wychodzenia w kiery, który obowiązuje do momentu, aż kiery zostaną "złamane" (ang. broken), tzn. aż ktoś wyłoży kier nie do koloru lub wyłoży damę pik. Zakaz nie obowiązuje w sytuacji, kiedy gracz posiada wyłącznie kiery lub kiery i damę pik. Wychodzić w damę pik można zawsze, nawet jeśli kiery nie są jeszcze "złamane".

Za każdą wziętą kartę w kolorze kier gracz otrzymuje 1 pkt. karny, za damę pik -- 13 pkt. Wzięcie wszystkich kierów i damy pik (tzw. "ustrzelenie księżyca") jest jednak traktowane inaczej. Gracz, który tego dokona, może zadecydować, czy ma nastąpić odjęcie 26 pkt. od jego liczby punktów, czy dodanie ich każdemu z przeciwników.

Koniec gry następuje w momencie, kiedy któryś z graczy osiągnie 100 lub więcej punktów. Zwycięzcą zostaje wtedy ten, kto posiada najmniejszą liczbę punktów (jeśli jest kilku takich graczy, następuje remis).

Istnieje odmiana gry, w której za wzięcie waleta karo otrzymuje się 10 pkt.

Kierki amerykańskie - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc