Kurnik
gry online | turnieje 19940 graczy

piki - zasady gry

Gra dla 4 osób, które dzielą się na dwie pary.

W grze biorą udział wszystkie 52 karty od 2 do asa.

W każdym rozdaniu jeden z graczy jest rozdającym karty. W pierwszym rozdaniu jest nim losowo wybrany gracz; w każdym następnym -- osoba siedząca po lewej stronie gracza ostatnio rozdającego.

Deklaracje

Karty są rozdzielane po równo między wszystkich graczy, po czym pary deklarują liczbę lew, jaką zobowiązują się wziąć w danym rozdaniu (lewa to komplet czterech kart wyłożonych kolejno podczas rozgrywki po jednej przez każdego z graczy). Deklaracją pary jest suma indywidualnych deklaracji graczy, którzy stanowią parę.

Indywidualne deklaracje następują kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od gracza rozdającego karty. Gracze mogą deklarować dowolną liczbę lew od 0 do 13. Deklarując zero lew gracz zobowiązuje się nie wziąć ani jednej lewy.

Gracz, którego parze brakuje do przeciwników co najmniej 200 punktów, może przed obejrzeniem swoich kart zadeklarować zero "w ciemno".

Rozgrywka

Po deklaracjach następuje właściwa rozgrywka. Jako pierwszy kartę wykłada rozdający, po nim czynią to kolejno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pozostali gracze. Istnieje zakaz wychodzenia w piki, który obowiązuje do momentu, aż piki zostaną "rozbite" (ang. broken), tzn. aż ktoś wyłoży pik nie do koloru. Zakaz nie obowiązuje w sytuacji, kiedy gracz posiada wyłącznie piki. Istnieje obowiązek dorzucania kart do koloru. Jeśli gracz nie ma kart w wymaganym kolorze, może rzucać w dowolnym.

Lewę bierze gracz, który wyłoży najstarszą kartę w kolorze wyjściowym, chyba że ktoś wyłoży kartę w kolorze atutowym -- wtedy lewa jest jego; jeśli zrobi to kilku graczy, lewę weźmie ten, który wyłoży najstarszą kartę w tym kolorze. Kolor atutowy we wszystkich rozdaniach jest stały -- jest nim pik. Starszeństwo kart od najmłodszej do najstarszej przedstawia się następująco: 2, 3, 4, ..., 9, 10, walet, dama, król, as.

Gracz, który bierze lewę, wychodzi jako pierwszy do następnej.

Punktacja

Jeśli para weźmie co najmniej tyle lew, ile zadeklarowała, otrzymuje 10 punktów za każdą lewę deklarowaną i 1 punkt za każdą lewę wziętą ponad deklarowaną liczbę (np. para deklarowała 7 lew, wzięła 9, otrzymuje 7 * 10 + 2 = 72 punkty). Branie lew ponad deklarowaną liczbę nie jest jednak do końca dobre, ponieważ za każde 10 takich lew (nazbierane w kolejnych rozdaniach) odejmowane jest 100 punktów.

Jeśli para nie weźmie co najmniej tylu lew, co zadeklarowała, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 10 za każdą zadeklarowaną lewę.

Jeśli gracz, który deklarował zero lew, nic nie weźmie, jego para otrzymuje dodatkowo 100 punktów; jeśli weźmie chociaż jedną lewę -- para traci 100 punktów. Lewy wzięte przez gracza, który deklarował zero, nie zaliczają się do wymaganej sumy lew do zdobycia przez parę, ale liczą się za nie punkty ujemne.

W przypadku deklaracji zero lew "w ciemno" premie te wynoszą 200 i -200 punktów.

Zakończenie

Koniec gry następuje w momencie, kiedy któraś z par osiągnie 500 i więcej punktów lub -200 i mniej. Zwycięża wtedy ta para, która posiada więcej punktów (jeśli obie posiadają jednakową liczbę, następuje remis).

Piki - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc