Kurnik
gry online | turnieje 20311 graczy

planowanie - zasady gry

Gra dla 2-4 osób z użyciem pełnej talii (od 2. do asa).

Pełna rozgrywka składa się z pewnej liczby rozdań, zależnej od liczby graczy (patrz niżej).

W każdym rozdaniu jeden z graczy jest rozdającym karty. W pierwszym rozdaniu jest nim losowo wybrany gracz; w każdym następnym -- osoba siedząca po lewej stronie gracza ostatnio rozdającego.

Każdy z graczy otrzymuje w pierwszym rozdaniu 13 kart, w drugim 12, w trzecim 11, w czwartym 10 itd. aż do rozdań jednokartowych, których jest tyle co uczestników gry, po czym następuje koniec (przy grze w dwie lub trzy osoby w pierwszym rozdaniu gracze otrzymują 17 kart, w drugim 16, w trzecim 15 itd.)

Pierwsza z nierozdanych kart zostaje odkryta i jej kolor wyznacza kolor atutowy w danej rozgrywce.

Deklaracje

Rozpoczynając od gracza siedzącego po lewej stronie rozdającego, każdy deklaruje liczbę lew, jaką zobowiązuje się wziąć w aktualnym rozdaniu (lewa to komplet kart wyłożonych kolejno przez każdego z graczy). Ostatni gracz nie może jednak zadeklarować takiej liczby, że suma lew zadeklarowanych przez wszystkich graczy równałaby się liczbie wszystkich lew możliwych do wzięcia w aktualnym rozdaniu (np. jeśli gracze otrzymali po 13 kart, pierwszy gracz zadeklarował 4, drugi 3, trzeci 1, to czwarty nie może zadeklarować 5, bo 4 + 3 + 1 + 5 = 13).

Rozgrywka

Po deklaracjach następuje właściwa rozgrywka. Jako pierwszy kartę wykłada gracz siedzący po lewej stronie rozdającego, po czym karty dokładają kolejno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pozostali gracze. Pierwszy gracz może wyłożyć kartę w dowolnym kolorze, pozostali gracze muszą dokładać do koloru. Jeśli nie mają kart w kolorze wyjściowym, mogą dokładać w dowolnym.

Lewę bierze gracz, który wyłoży najstarszą kartę w kolorze wyjściowym, chyba że któryś z graczy wyłoży kartę w kolorze atutowym -- wtedy lewa jest jego; jeśli zrobi to kilku graczy, lewę bierze ten, który wyłoży najstarszą kartę w tym kolorze. Kolor atutowy istnieje w każdym rozdaniu poza pierwszym i jest wyznaczany losowo. Starszeństwo kart od najmłodszej do najstarszej przedstawia się następująco: 2, 3, 4, ..., 9, 10, walet, dama, król, as.

Punktacja

Po wyłożeniu wszystkich kart gracze, którym udało się wziąć tyle lew, ile zadeklarowali, otrzymują punkty równe liczbie zadeklarowanych lew plus 10. Na przykład, jeśli gracz zadeklarował i wziął 7 lew, otrzymuje 17 punktów (7 + 10). Gracze, którzy wzięli więcej lub mniej lew niż zadeklarowali, otrzymują po 0 punktów.

Zakończenie

Wygrywa ten z graczy, który po zakończeniu wszystkich rozdań ma najwięcej punktów (jeśli najwięcej punktów ma kilku graczy, następuje remis).

Planowanie - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc