Kurnik
gry online | turnieje 15805 graczy

remik gin - zasady gry

Gra dla dwóch osób z użyciem pełnej talii (od 2 do asa).

W każdym rozdaniu jeden z graczy jest rozdającym karty. W pierwszym rozdaniu jest nim losowo wybrany gracz; w każdym następnym -- przeciwnik gracza ostatnio rozdającego.

Rozgrywka

Każdy z graczy otrzymuje po 10 kart, dwudziesta pierwsza karta zostaje odsłonięta i umieszczona na stole (tworzy stos odkryty), pozostałe karty umieszczone są obok zakryte.

Typowy ruch w grze polega na pobraniu karty z jednego ze stosów (odkrytego bądź zakrytego), dodaniu jej do swoich kart, a następnie odłożeniu jednej z kart na stos odkryty. Jeśli pobranie nastąpi ze stosu odkrytego, odłożona musi zostać karta inna niż pobrana.

W pierwszym ruchu pobieranie wygląda nieco inaczej -- przeciwnik rozdającego jako pierwszy ma możliwość pobrania odkrytej karty; jeśli z niej nie skorzysta, kartę może podjąć rozdający. Gdy obaj gracze spasują, ruch wykonuje przeciwnik rozdającego pobiera kartę ze stosu zakrytego; gdy któryś z graczy podejmie odkrytą kartę i odłoży inną, ruch wykonuje przeciwnik.

W grze chodzi o zestawianie swoich kart w układy, którymi mogą być:

Każda z kart może należeć albo do kompletu, albo do sekwensu.

Gracze wymieniają karty do czasu, kiedy jeden z nich "zastuka". Gracz, który zastuka, odkłada wtedy jedną ze swoich kart na stos odkryty, a pozostałe zestawione w układy odsłania.

Zastukać można po pobraniu karty ze stosu i gdy suma wartości wolnych kart (kart nie będących w żadnych układach) nie przekracza 10. Wartości kart są następujące: as -- 1, dwójka -- 2, trójka -- 3, ..., dziewiątka -- 9, dziesiątka -- 10, walet, dama i król -- również 10.

Zestawienie kart, w którym suma wartości wolnych kart jest równa 0, to tzw. "remik". Gdy posiadane (wolne) karty pozwalają graczowi zastukać, nie musi on tego robić, jeśli nie chce (może dalej wymieniać karty, aby poprawić wynik).

Po wyłożeniu kart przez stukającego karty wykłada jego przeciwnik. Ponadto, jeśli stukający nie miał "remika", przeciwnik ma możliwość dokładania swoich wolnych kart do kompletów i sekwensów gracza, który zastukał. Przykład: stukający wyłożył komplet trzech dwójek i sekwens 4-5-6-7-8-9-10 w kolorze kier; jeśli wśród wolnych kart przeciwnika jest dwójka, może ją dołożyć do kompletu dwójek; jeśli jest 3 bądź walet w kolorze kier, może dołożyć je do sekwensu; do sekwensu może również dołożyć waleta i damę w kolorze kier, jeśli posiada.

W sytuacji, kiedy gracz ma pobrać kartę, ale na stosie zakrytym pozostają tylko dwie karty, rozgrywka jest przerywana i następuje nowe rozdanie (rozdający nie zmienia się).

Punktacja i zakończenie

Jeśli stukający nie ma remika, ale suma wartości jego wolnych kart jest mniejsza niż suma przeciwnika, to otrzymuje on liczbę punktów równą różnicy sum; jeśli stukający ma remika, dostaje tyle punktów, ile suma wartości wolnych kart przeciwnika plus 25 pkt. premii.

Gdy stukający nie ma remika, a suma wolnych kart przeciwnika jest mniejsza bądź równa niż stukającego, to przeciwnik otrzymuje liczbę punktów równą różnicy sum oraz dodatkowo premię w wysokości 25 pkt.

Gra toczy się do momentu, kiedy jeden z graczy uzyska co najmniej 100 punktów -- zostaje on zwycięzcą.

Po zakończeniu gry następuje ostateczne rozliczenie. Zwycięzca otrzymuje 100 punktów premii za wygraną oraz dodatkowe 100 punktów, jeśli przeciwnik nie zdobył ani jednego punktu. Każdy z graczy otrzymuje po 25 punktów za każde wygrane rozdanie. Następnie od punktów zwycięzcy odejmowane są punkty jego przeciwnika, by w ten sposób ustalić margines zwycięstwa.

Istnieje odmiana gry o nazwie "ful", różniący się od normalnego tym, że stukać można tylko mając remika, a gra toczy się do 150 punktów.

Rzekomy błąd z pobieraniem odkrytej karty

W grze występuje sytuacja, która może wyglądać jak błąd -- przeciwnik pobiera odkrytą kartę, odkłada inną i kończy rozgrywkę, a pobranej karty nie ma ani w jego kartach, ani wśród odłożonej.

Wyjaśnienie tej sytuacji jest takie, że jeśli wystąpi opóźnienie w przesyłaniu danych o stanie gry i pobranie karty ZAKRYTEJ i odłożenie innej nastąpi JEDNOCZEŚNIE, to będzie to wyglądać jak pobranie karty odkrytej. Zmienia się bowiem wtedy liczba kart przeciwnika (jak przy pobraniu) i znika karta odkryta -- jakby pobrana, a w rzeczywistości zakryta odłożoną kartą.

Jeśli ktoś udowodni, że tak nie jest i przedstawi nagranie video obrazujące rzekomy błąd, to oferujemy nagrodę w wysokości 10.000 PLN. Na nagraniu na stosie odkrytym musi być widoczna ta sama karta przed odłożeniem własnej i po rzekomym pobraniu jej przez przeciwnika.

Remik gin - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc