Kurnik
gry online | turnieje 22437 graczy

szogi - zasady gry

Gra dla dwóch osób rozgrywana na kwadratowej planszy 9x9 jednakowych pól. Figury obu graczy biorące udział w grze wyglądają jednakowo, a różni je tylko kierunek, w którym są zwrócone (do góry lub na dół).

Początkowe ustawienie figur na planszy przedstawiono na ilustracji poniżej (w niniejszej treści używane są symboliczne oznaczenia figur, ponieważ tradycyjne, japońskie znaki, mogłyby być kłopotliwe).

szachy japońskie, plansza i ustawienie figur

Ruchy figur

Figury biorące udział w grze wraz z ruchami, jakie mogą wykonywać, są następujące:
(w nawiasach podano literowe oznaczenia figur pochodzące od angielskich nazw)

Promowanie figur

Trzy ostatnie wiersze planszy najbardziej oddalone od pól, na których początkowo ustawione są figury danego gracza, to tzw. strefa promocji.

Każda z figur poza królem i złotym generałem zaraz po wykonaniu ruch, którego początkowe lub końcowe pole znajduje się w strefie promocji, może zostać promowana.

Promocja figur nie jest obowiązkowa poza przypadkami, kiedy dana figura nie mogłaby już wykonać kolejnego ruchu, czyli kiedy pion bądź lanca dochodzi do ostatniego wiersza, a konik do jednego z dwóch ostatnich.

Figury poddane promocji wyróżniane są czerwonym kolorem, a ruchy, jakie mogą wykonywać, odpowiadają ruchom złotego generała. Wyjątek stanowią goniec i wieża, które w ramach promocji zyskują możliwość poruszania się o jedno pole w dowolnym kierunku po prostej (goniec) lub po ukosie (wieża).

ruchy promowanych figur

Bicie figur i powroty

Ruch na pole zajmowane przez figurę przeciwnika powoduje wzięcie jej do niewoli (zbicie). Figura jest zdejmowana z planszy, a gracz, do którego trafia, może później zamiast wykonania swojego ruchu przywrócić ją do gry jako swoją.

Promowane figury powracając na planszę tracą status promowanych. Powracając do gry w strefę promocji figury mogą zostać promowane dopiero w kolejnych ruchach.

Powroty są możliwe na dowolne niezajęte pola planszy z trzema wyjątkami:

Cel gry i zakończenie

Celem gry jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której król przeciwnika będzie zagrożony biciem (tzw. szach), a przeciwnik nie będzie miał ruchu (zwykłego lub przywracając figurę na planszę), który zapobiegałby wykonaniu tego bicia w kolejnym ruchu (tzw. mat). Gracz, który doprowadzi do mata, wygrywa.

Jeśli sytuacja na planszy łącznie z figurami posiadanymi w niewoli i kolejką na wykonanie ruchu przez danego gracza powtórzy się po raz czwarty, następuje remis. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy powtórzenie nastąpi z powodu ciągłego dawania szacha przez któregoś z graczy -- ten gracz wtedy przegrywa.

Szogi - zagraj online


pomoc | uwagi | kontakt

cc by-nc